Category

Dokumenty

Dokumenty

Ekspertyza przyrodnicza

Jest to dokument tworzony przez specjalistów w dziedzinie, której dotyczy zakres analizy. Ekspertyza przyrodnicza może służyć ocenie elementów przyrodniczych: fauny flory przyrody nieożywionej Celem dokumentu jest stworzenie informacji dotyczącej stanu badanego terenu, występujących na nim gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich czy chronionych. Ekspertyzy przyrodnicze wykonuje się dla: inwestycji – zarówno nowych jak modernizacji istniejących budowli rolnictwa – na potrzeby działań rolno-środowiskowych działalności związanej istniejącą roślinności Analiza przedstawia informacje o…

Dokumenty

Wniosek o remont

Podniesienie standardu mieszkania często wiąże się z jego remontem. Standard lokalu podnosi wartość nieruchomości w oczach przyszłych kupujących.  Wielu właścicieli nieruchomości mieszkaniowych nie zdaje sobie jednak sprawy z konieczności zgłoszenia takich…