Category

Dokumenty

Dokumenty

Ekspertyza przyrodnicza

Jest to dokument tworzony przez specjalistów w dziedzinie, której dotyczy zakres analizy. Ekspertyza przyrodnicza może służyć ocenie elementów przyrodniczych: Celem dokumentu jest stworzenie informacji dotyczącej stanu badanego terenu, występujących na nim gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich czy chronionych. Ekspertyzy przyrodnicze wykonuje się dla: Analiza przedstawia informacje o stanie środowiska na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji. Wynik ekspertyzy może posłużyć w kontaktach z organami państwowymi zajmującej się ochroną środowiska. Informacje jakie…

Dokumenty

Wniosek o remont

Podniesienie standardu mieszkania często wiąże się z jego remontem. Standard lokalu podnosi wartość nieruchomości w oczach przyszłych kupujących.  Wielu właścicieli nieruchomości mieszkaniowych nie zdaje sobie jednak sprawy z konieczności zgłoszenia takich…