Dom i mieszkanie

Stare okna co zrobić po wymianie

Wymiana okien to proces remontowo budowlany, który przeprowadzany jest niezwykle rzadko. Wymiana okien związana jest raczej z remontem generalnym, drobne remonty służące odświeżeniu lokalu zazwyczaj nie wiążą się z wymianą stolarki okiennej. 

Gdzie oddać stare okna?

Są dwa podstawowe sposoby by pozbyć się używanych okien, oczywiście jeśli chodzi o sposoby utylizacji zgodne z wytycznymi prawnymi. Niezależnie od tego czy utylizujemy okna drewniane, okna PCV czy też witryny aluminiowe drogi postępowania są identyczne.

Odbiór okien przez firmę w której zakupiliśmy nową stolarkę okienną.

Zakup nowych okien i usługi ich montażu wiąże się z koniecznością odwiedzenia naszego mieszkania przez ekipę wyspecjalizowaną w montażu. Często jest ona odpowiedzialna za demontaż starych okien wraz z ościeżnicami i wstawienie nowych okien zgodnie z technologią montażu. Dobrą praktyką firm montażowych jest odbiór przez tą firmę starych okien.   

Co do zasady sprzedawca ma obowiązek zabrania starego, zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych z mieszkania klienta. Odbiór oczywiście dotyczy sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy towar tego samego rodzaju. 

Owy odbiór starych okien należy skonsultować z firmą sprzedającą, gdyż zdarza się że firmy temat utylizacji starych okien pozostawiają na barkach klientów. 

Utylizacja okien we własnym zakresie.

Stare okna, które demontowane są w lokalach stanowią odpad budowlany, który powinien być odpowiednio zutylizowany przez wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie technologie i uprawnienia. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady budowlane powinny być przekazywane do specjalnie stworzonych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Takie przekazanie można wykonać z dwojaki sposób:

  1. Samodzielne przekazanie poprzez dostarczenie starych okien do punktu. 

Każdy obywatel ma prawo do bezpłatnego przekazania odpadów budowlanych w określonej ilości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Adresy takich punktów można znaleźć na stronach internetowych samorządów. Taki sposób przekazania odpadów wiąże się z poniesieniem kosztów związanych z transportem.

  1. Przekazanie okien do utylizacji poprzez kontenery na odpady budowlane. 

Kontenery lub specjalne worki na odpady należy zamówić w punktach do tego przeznaczonych. Przy wymianie okien w całym lokalu jednorazowo zdecydowanie bardziej opłacalne jest zamówienie całego kontenera na odpady. Jest to oczywiście związane z gabarytami odpadów. Jak już wspominaliśmy wcześniej okna wymieniane są przy większych remontach, więc kontener przyda się również do utylizacji innych odpadów budowlanych. 

Należy pamiętać, iż zamówienie pojemnika na odpady budowlane jest usługą płatną, koszty zależne są od rejonu kraju. 

stare okna

Alternatywne sposoby utylizacji starych okien

Oficjalne wytyczne dotyczące utylizacji starych okien to tylko jedna z możliwych opcji. Często zdarza się że elementy okien, które dla nas są już są już zbędne dla innych ludzi mogą stanowić pełnowartościowy produkt. Poniżej znajdziesz kilka sposobów na alternatywne wykorzystanie zdemontowanych okien. 

  1. W internecie można sprzedać wszystko 🙂 doskonale o tym wiedzą osoby handlujące używanymi oknami. O ile indywidualna sprzedaż może być utrudniona ze względu na konieczność przetrzymania starych okien do czasu aż znajdzie się chętny do zakupu. O tyle nie powinniśmy mieć problemu z przekazaniem okiem przedsiębiorcy który znajdzia na nie klienta. W wielu przypadkach takie pozbycie się problemu wiąże się jedynie z wyszukaniem lokalnego handlarza i wykonaniem telefonu. 
  2. Działkowcy chętnie zaopiekują się witrynami. Przekazanie okien działkowcom to bardzo dobry sposób by dać im drugie życie. Przekazane stare okna posłużą im do wykonania inspektów na warzywa lub będą doskonałym materiałem podczas budowy nowej altany ogrodowej. O przekazaniu starej stolarki okiennej warto pomyśleć wcześniej, przed jej demontażem i dać ogłoszenie na lokalnej grupie działkowców o możliwości odbioru produktu w określonym terminie.
  3. Stare drewniane okna to doskonałe tworzywo dla artystów, jeśli posiadasz okna które zyskają nowe życie w procesie artystycznym przekaż je artystom. By znaleźć osoby chętne do odrestaurowania okien warto wyszukać lokalne inicjatywy czy też warsztaty twórcze związane z artystami. 

Czego nie robić ze starymi oknami 

W naszym społeczeństwie nadal panuje przeświadczenie, że odpady można “zagospodarować poprzez ich spalenie”. To bardzo zła droga! Nawet stare drewniane okna nie nadają się na opał ze względu na środki chemiczne użyte do impregnacji drewna. Paląc je w piecu zatruwasz środowisko w którym żyjesz. Podobnie jest z szybami okiennymi, nie należy ich wyrzucać do pojemników z odpadami szegregowalnymi – przynajmniej tak głoszą informacje umieszczone na kontenerach.
Dość częstym procederem jest pozostawianie starych okien pod wiatami śmietnikowymi. To również zła droga. Co prawda w większości trafią one do punktów selekcji odpadów, jednak kosztem ich utylizacji zostaną obciążone również osoby, które z wytworzeniem odpadu nie miały nic wspólnego. 

Zamierzając wymienić stare okna na nowe weź pod uwagę ten wpis i postaraj się z jak najmniejszym stopniu działać negatywnie na otoczenie w którym mieszkasz. Odpowiednie postępowanie będzie dobre dla nas wszystkich.

No Comments Found