Ogród

Oczyszczalnie czy szambo?

czysta woda

Kanalizacja nadal jest przywilejem niewielu w podmiejskich gminach. Ze względu na warunki gruntowe, a także koszty inwestycyjne wiele obszarów jest jej pozbawionych. Wysoki poziom wód gruntowych jest problemem zarówno w przypadku oczyszczalni ścieków, jak i szamba. W takiej sytuacji wybiera się często szambo betonowe, którego zbiornik nie zostanie wyparty w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dają wiele możliwości, w zależności od powierzchni działki, poziomu wód gruntowych, czy rodzaju gruntu. Najbardziej ekologiczne i najdroższe są oczyszczalnie ze złożem biologicznym, a najpopularniejsze z drenażem rozsączającym. W drugim przypadku istotny jest poziom wód gruntowych, który musi się znajdować przynajmniej 1,5m poniżej ułożenia drenów. W oczyszczalni biologicznej ścieki oczyszczane są w zbiorniku, przy udziale bakterii i pierwotniaków.

Koszt szamba i oczyszczalni

Instalacja Szamba jest od 30 do 50% tańsza od przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast koszt jego eksploatacji w ciągu roku jest znacznie wyższy, ze względu na konieczność jego częstego opróżniania, które według przepisów musi odbywać się raz na dwa tygodnie, aby nie wytwarzał się w zbiorniku metan. Osady z przydomowej oczyszczalni opróżnia się raz na rok, dlatego początkowo wyższa inwestycja szybko się zwróci.

Jeśli w perspektywie planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w naszej okolicy, a mamy zamiar się do niej przyłączyć, to możemy zdecydować się na szambo. Wtedy jednak nie będzie odwrotu, bo przepisy będą nakładać na nas obowiązek przyłączenia do kanalizacji. Koszty jednak zdecydowanie z pewnością nieco zmaleją a zbiornik będzie można wypełnić gruntem lub po odpowiednim oczyszczeniu stosować jako zbiornik na wodę deszczową.

Jeśli nie jesteśmy zdecydowani to wybór przydomowej oczyszczalni ścieków jest lepszy, gdyż nie mamy obowiązku przyłączenia się do kanalizacji w tym przypadku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być nawet korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem, niż przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, gdzie za oczyszczanie ścieków płaci się od ilości zużycia wody lub wskazań urządzenia pomiarowego.

Kanalizacja nie powinna być przywilejem, a normą. Najważniejszy jest jednak koniec końców rachunek ekonomiczny i to co nam się bardziej opłaca w długoletniej perspektywie.

No Comments Found

Leave a Reply