Ogród

Poplon dlaczego jest tak istotny

Poplon to roślina uprawiana tymczasowo na polu lub w ogrodzie, zwykle w celu poprawy gleby, zwalczania chwastów, przyciągania owadów zapylających lub dostarczania innych korzyści rolniczych lub ogrodniczych.

Składniki poplonu

Poplonami używanymi w rolnictwie i ogrodnictwie są zazwyczaj rośliny jednoroczne. Rośliny jednoroczne mają krótki cykl życiowy, co oznacza, że kiełkują z nasion, rosną, kwitną i zazwyczaj obumierają w ciągu jednego sezonu wzrostu. To sprawia, że są bardziej kontrolowane i łatwiejsze do zarządzania jako wsiewki poplonowe. Dodatkowo wybór żyta i owsa jako składników mieszanki poplonowej jest dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli zależy  na dostarczeniu organicznego materiału do gleby i poprawie jej struktury. Zarówno żyto, jak i owies są roślinami zbożowymi, które rosną stosunkowo szybko i mogą być łatwo przekopane wiosną, dostarczając cennego materiału organicznego do gleby.

Wybór między mieszanką poplonów a monokulturą jako roślinami następczymi ma znaczący wpływ na rośliny wysiewane w przyszłym roku. 

Aby wybrać odpowiednią strategię dla roślin następczych, musisz wziąć pod uwagę swoje cele uprawy, stan gleby, historię chorób i szkodników oraz rotację upraw. Jeśli wcześniej uprawiałeś konkretną roślinę jako poplon, to sianie innej rośliny w następnym sezonie może pomóc w złamaniu cyklu rozwoju szkodników i chorób. Jednak należy pamiętać o tym iż rośliny z tej samej grupy mogą wpłynąć negatywnie na plonowanie w przyszłym sezonie. 

Jakie grupy roślin poplonowych można wymienić

Wsiewki poplonowe obejmują różne grupy roślin, które mają różne właściwości i korzyści dla gleby i ekosystemu. Oto kilka charakterystycznych grup roślin często używanych jako wsiewki poplonowe:

 1. Rośliny strączkowe: Należą do nich groch, fasola, bób, koniczyna, łubin i inne. Rośliny strączkowe mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, co pomaga w poprawie zawartości azotu w glebie.
 2. Rośliny motylkowate: Do tej grupy należy facelia, gorczyca, rzepik, gorczycznik, które pomagają w poprawie struktury gleby i przyciągają owady zapylające.
 3. Rośliny oleiste: Rzepak, słonecznik i inne rośliny oleiste dostarczają oleju lub pokarmu dla ptaków.
 4. Rośliny pokrywowe: Różne gatunki roślin, takie jak życica czy gorczyca biała, używane są jako rośliny pokrywowe, które pomagają w ograniczaniu erozji gleby i konkurencji chwastów.

Wybór konkretnej grupy roślin zależy od celów ogrodnika lub rolnika oraz od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych. Kombinowanie różnych grup roślin poplonowych może pomóc w osiągnięciu różnorodnych korzyści dla gleby i ekosystemu ogrodu lub pola uprawnego.

Sianie różnych rodzajów roślin po sobie, aby maksymalizować wydajność i zdrowie gleby, jest formą płodozmianu. Płodozmian to praktyka rotacyjnego sadzenia różnych rodzajów roślin na polu w kolejnych sezonach.

Poplon a zima, przekopać czy zostawić?

Decyzja, czy zostawić poplon na grządkach przed zimą czy przekopać go, zależy od rodzaju poplonu, celów uprawy, oraz ogólnego planu zarządzania działką lub polem uprawnym. Głównym celem pozostawienia poplonu na zimę jest ochrona przed erozją gleby. To ważny aspekt zrównoważonego zarządzania glebą i może być kluczowym czynnikiem w regionach o skomplikowanych warunkach klimatycznych lub na obszarach o nachyleniu terenu. Pozostawienie poplonu na zimę może pomóc w zabezpieczeniu gleby przed erozją wiatrową i wodną, co jest korzystne dla zachowania jej struktury i składników odżywczych.

Pozostawienie poplonu na zimę może również pomóc w zatrzymywaniu wody w glebie. Ogrody to małe powierzchnie, które dość szybko da radę nawodnić jednak w czasach ocieplenia klima warto dbać o każdą kroplę wody. 

 • Korzenie pozostawionego poplonu w glebie mogą tworzyć kanały i przestrzenie, które ułatwiają wchłanianie i retencję wody. Te korzenie działają jako „żywe” struktury glebowe, które poprawiają przepuszczalność gleby.
 • Części nadziemne pozostawionego poplonu, zwłaszcza te, które pozostają na powierzchni, mogą działać jako osłona przed erozją wiatrową i wodną. W wyniku tego śnieg zimą może zatrzymać się na powierzchni poplonu, co może doprowadzić do powolnego stopniowego uwalniania wody wiosną, kiedy rośliny uprawne zaczynają rosnąć.
 • Rozkład resztek organicznych pozostawionego poplonu dostarcza substancji organicznej do gleby. To z kolei poprawia zdolność gleby do zatrzymywania wody.
 • Wyspy obumarłych roślin zatrzymują śnieg również w ich sąsiedztwie. Taka naturalna pierzynka ma pozytywny wpływ na rośliny, które do wegetacji potrzebują przetrwać zimę. Śnieg zabezpiecza przed mrozem rośliny cebulowe, szpinaki i kapustne.

Poplon jako nawożenie

Poplony mogą działać jako „pompy” składników odżywczych, zwłaszcza jeśli mają głębokie systemy korzeniowe, które sięgają do głębszych warstw gleby. Poplony, które mają zdolność do penetracji gleby na większą głębokość, mogą pobierać składniki odżywcze, które wbudowują w swoje tkanki nadziemne. Dzięki rozkładowi szczątek poplonu stają się one dostępne dla roślin uprawianych w ogrodzie.

To ma kilka korzyści:

 • Wydobycie głęboko ukrytych składników odżywczych: Korzenie poplonów mogą sięgać głębiej niż korzenie wielu innych roślin uprawnych i w ten sposób dostarczać składników odżywczych z głębszych warstw gleby.
 • Wiązanie azotu atmosferycznego: Niektóre poplony, takie jak koniczyna, lucerna i łubin, mają korzyść z symbiotycznych bakterii brodawkowych na swoich korzeniach, które umożliwiają wiązanie azotu atmosferycznego. To zwiększa dostępność azotu dla gleby i roślin uprawnych.
 • Poprawa struktury gleby: Głębokie korzenie mogą pomóc w rozluźnianiu i poprawie struktury gleby, co ułatwia roślinom uprawnym dostęp do wody i składników odżywczych.
 • Dostarczanie organicznego materiału do gleby: Resztki korzeni i nadziemne części poplonów dostarczają substancji organicznej do gleby, co może poprawić jej zdolność do retencji wody i składników odżywczych.
 • Poplony mogą pomagać mikroorganizmom żyjącym w glebie. Dzięki nim nie przerywane są procesy dzięki którym owe organizmy mogą żyć. Rośliny dają drodnoustojom pokarm, schronienie, oraz strukturę gleby niezbędną dla ich funkcjonowania. 

Poplony a owady zapylające

Poplony odgrywają ważną rolę w zachęcaniu do odwiedzin zapylaczy w ogrodzie. Wybierając odpowiednie gatunki poplonów i wysiewając je wcześnie w sezonie, możemy stworzyć atrakcyjne środowisko dla pszczół, motyli i innych pożytecznych owadów zapylających. Rośliny te zakwitają jeszcze jesienią, dostarczając cennego pożywienia w okresach, kiedy zapylacze go najbardziej potrzebują. To nie tylko wspiera lokalną populację pszczół i motyli, ale także może przyczynić się do zwiększenia plonów w ogrodzie poprzez lepsze zapylanie roślin uprawnych. Dlatego poplony stanowią nie tylko korzyść dla gleby, ale także dla całego ekosystemu ogrodu.

Poplony są krótkotrwałymi roślinami uprawnymi, które mają wiele korzyści, takich jak poprawa gleby, zwalczanie chwastów i przyciąganie pożytecznych owadów. Wybór między mieszanką poplonów a monokulturą wpływa na zdrowie gleby i roślin uprawnych w kolejnym sezonie. Pozostawienie poplonu na zimę może pomóc w ochronie gleby przed erozją i zatrzymaniu w niej wody, a także dostarczać organiczny materiał do gleby. Dlatego jeśli jeszcze nie siałeś poplonów, zrób to jak najszybciej 🙂 To jedyna słuszna droga świadomego i odpowiedzialnego ogrodnictwa. 

No Comments Found