Dokumenty

Wniosek o remont

Podniesienie standardu mieszkania często wiąże się z jego remontem. Standard lokalu podnosi wartość nieruchomości w oczach przyszłych kupujących.  Wielu właścicieli nieruchomości mieszkaniowych nie zdaje sobie jednak sprawy z konieczności zgłoszenia takich prac.

Komu należy zgłosić prace remontowe?

Chęć wykonania remontu należy zgłosić zarządcy nieruchomości. By określić dokładniej do kogo należy się udać należy rozróżnić lokale pod względem własności.
Lokale mieszkalne są wydzielonymi częściami budynków wielorodzinnych. A te należą w głównej mierze do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
W takim wypadku zgłoszenia należy dokonać u

 •  zarządcy nieruchomości,
 • w spółdzielni mieszkaniowej.

Drugą grupą jest zasób nieruchomości własnych gmin, skarbu państwa czy lokale pracownicze. W ich przypadku zgłoszenia należy dokonać w zarządzie budynków komunalnych lub innej jednostce odpowiedzialnej za te nieruchomości. W przypadku mieszkań pracowniczych należy udać się do odpowiedniego departamentu w firmie.

Kiedy trzeba zgłosić remont?

Czas od zgłoszenia do rozpatrzenia wniosku jest różny dla równych instytucji. Informację o terminach warto poszukać w regulaminach dotyczących mieszkania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia?

Do prostych remontów nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Wystarczy odpowiednie wypełnienie wniosku w którym należy zawrzeć podstawowe dane dotyczące lokalu, osoby prowadzącej remont. Składany wniosek powinien zawierać

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Telefon Dane zarządcy
 2. Dane zarządcy
 3. Treść główną wniosku z wymienieniem czynności wykonywanych w nieruchomości
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie remontu / modernizacji mieszkania polegającego na:
- położeniu płytek ceramicznych
- likwidacji ścianki działowej
- wymianie grzejnika
 1. Podpis wnioskodawcy

Dodatkowe dokumenty mogą być niezbędne do prac o charakterze przebudowy lokalu, łączenia kilku lokali czy zmiany dotychczasowej funkcji.

Czy konieczne jest zgłaszanie każdego remontu?

Wszystko zależy od regulaminu dotyczącego danej nieruchomości. Proste odświeżenie ścian, położenie tapety czy wywiercenie otworów pod obrazy, mimo iż jest remontem nie wymaga zgłoszenia. Powiadomić zarządcę należy przy pracach, które ingerują znacząco w strukturę lokalu:

 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • wymiana instalacji hydraulicznej,
 • wymiana nawierzchni podłóg,
 • przenoszenie otworów drzwiowych.

Niezależnie od zakresu wykonach prac remontowych oraz zgłoszenia ich do zarządcy nieruchomości przy rozpoczęciu prac warto w odpowiedni sposób poinformować o nich sąsiadów. 

Tekst powstał przy współpracy z

No Comments Found